Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

De leefstijl Schuur in Rottum richt zich op herstel en vernieuwing van het bindweefsel, onthaasten en persoonlijke ontwikkeling. Yin en Yang in Balans.

Leefstijl Schuurregels, Cursus Yin Yoga 

Algemeen

 • De cursus Yin Yoga vindt 3x per jaar plaats: najaar, winter en voorjaar.​
 • De deelnemer schrijft zich in voor een cursus, bestaande uit een vooraf aantal aangegeven lessen ( tussen de 10 en 15).
 • De data en tijden van de lessen worden vooraf aan de cursus bekend gemaakt, evenals de prijs.
 • I.v.m. een maximale groepsgrootte van 8 pers. schrijft de deelnemer zich in voor een vaste dag en tijd.
 • Inschrijving voor de cursus betekent dus een gegarandeerde wekelijkse reservering van een matje op persoonlijke naam.
 • Tijdens nationale feestdagen en schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, dit wordt vooraf aan de cursus gecommuniceerd.
 • We vragen je om lichamelijke en/of psychische klachten te melden bij de docent.
 • Bent je onder behandeling van een arts/ therapeut dan is het wenselijk om deelname aan de cursus met hem/ haar te bespreken.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van eigen grenzen.
 • Deelname aan de lessen is volledig op eigen risico van de deelnemer
 • De Leefstijlschuur is niet aansprakelijk voor spullen die zoek zijn geraakt .
 • De Leefstijlschuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer in en om de ruimten van de Leefstijl Schuur.

Betaling cursusgeld

Omdat wij het liefst onze tijd besteden aan vakinhoudelijke zaken, maken we graag de volgende financiële afspraken:

 • Het bedrag voor de cursus wordt vooraf bepaald en is afhankelijk van het aantal lessen die de cursus omvat.
 • Het bedrag wordt voorafgaand aan de cursus betaald
 • Wanneer de deelnemer het volgen van de cursus voortijdig beëindigt of vanwege privé omstandigheden lessen mist dan geeft dit geen recht op verrekening of restitutie van het cursusgeld.

Afmelden en inhalen lessen

Wij kiezen bij de Leefstijl schuur bewust voor kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en vaste groepen. Inhalen is helaas alleen mogelijk indien er ruimte is. Doorvoel voor je definitieve aanmelding of het haalbaar voor je is om je te verbinden aan een cursus van 10- 15 lessen vanuit een bewuste keuze.

Bij Yin Yoga gaat het over onthaasten, loslaten, opladen, ruimte maken en voor jezelf zorgen. We raden deelnemers daarom ook aan om de gekozen lesdag/ tijd te bewaken en af te blokken in de agenda als ME-time!

 • Indien je toch verhinderd bent om de reguliere les te volgen dan ontvangen wij graag een afmelding tot uiterlijk 4 uren voor aanvang van de les.
 • Matjes die vrijkomen ten gevolge van een afmelding worden in 1e instantie altijd beschikbaar gesteld voor mensen die nog een les in willen halen, vandaar dat tijdig afmelden zeer wenselijk is.
 • Bij tijdig afmelden bestaat de mogelijkheid om in overleg de les op een ander tijdstip in te halen.
 • Initiatief hiertoe ligt bij de deelnemer zelf.
 • Bij niet tijdig afmelden vervalt het recht op inhalen van een les.
 • Het is niet mogelijk om niet gebruikte lessen op te sparen en mee te nemen naar een nieuwe/ vervolg cursus.

Tot slot:

Yoga is niet alleen het volgen van een les of mooie houdingen op de mat, bij Yoga gaat het vooral om de vertaling van de yoga gedachte naar het dagelijkse leven en datgene wat er juist buiten de yogazaal gebeurt.

Tips:

 • Eet lichte maaltijden vlak voor de les
 • Vertrek rustig en op tijd van huis, de zaal is 10 min voor aanvang les geopend.
 • De Yogazaal alleen op sokken of blote voeten betreden.
 • Yoga is stilte en naar binnen keren bewaak daarbij de rust in de yogazaal.
 • Drink voldoende water ( 2 liter per dag) en bezoek indien nodig voor de les nog een keer het toilet.
 • Het meenemen en gebruik van mobiele telefoons wordt in het kader van onthaasten, verstillen, loslaten en straling sterk ontmoedigd en is alleen aan te bevelen bij dringende zaken.
 • Draag comfortabele warme kleding in laagjes zodat je aan kunt passen op de omstandigheden.
 • Voor iedere deelnemer ligt er een schapenwollen yogamat , meditatiekussen en deken klaar, maar je mag ook altijd je eigen spullen meenemen.

Wij wensen je fijne lessen en veel vernieuwing, verdieping en verbinding